Đừng ngừng cố gắng
Đừng ngừng cố gắng, thời điểm của bạn sẽ đến Có những người tốt nghiệp năm 21 tuổi và không tìm được việc làm cho tới năm 27 tuổi. Có những người tốt nghiệp năm 25 tuổi và tìm được việc ngay lập tức. Có những người chưa bao giờ học đại học, Có những người tốt nghiệp năm 25 tuổi và tìm được việc ngay lập tức. tại sao why  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gần đây
  • (không có tiêu đề)
    sfdgscbankx anksdlas, fskcnld,á f Hôm trước, minh có nghe một postcard về vấn đề đi du lịch […]
  • (không có tiêu đề)
    Để mình kể cho cácc bạn nghe về câu chuyện ngày hôm nay. Bữa nay đi xe […]
  • đừng
    Đừng ngừng cố gắng, thời điểm của bạn sẽ đến  Có những người tốt nghiệp năm 21 […]