Chào mọi người. Tại đây mình sẽ chia sẻ những câu chuyện bên đường mà mình bất ngờ gặp phải, đã trải qua và có những bài học sâu sắc. Đó là những con người thú vị mà mình đã từng gặp, là những hoàn cảnh éo le phát sinh trên đường, và những tình huống hay ho khác. Hãy cùng mình xem những câu chuyện đó và những bài học mà mình đã rút ra qua đó.